Forfatterarkiv: Maja Wiberg

Om Maja Wiberg

Executive Coach

Innovation, passion og misundelse

Pære

Innovation har gennem de sidste par år været et begreb, som har været anvendt i næsten alle sammenhænge, når man taler om udvikling i samfundet som helhed. Begrebet er blevet anvendt så meget, at det efterhånden har mistet sin originalitet og nyskabende funktion og nærmer sig kedelig genkendelighed og varm luft. Og det er trist, for under begrebet innovation befinder sig nogle spændende drivkræfter, nemlig kreativitet og passion. Drivkræfter som er vigtige for skabe fremdrift og fornyelse.

Virksomhedsledere taler alle om, at de gerne vil have innovative og nyskabende ledere og medarbejdere, men med engagement og kreativitet følger også følelser som passion og misundelse.  Hvor passionen for opgaven eller ideen er en nødvendighed ift. reel fornyelse og fremdrift, kan misundelse og mistænksomhed i organisationen blive så hæmmende, at ideen eller opgaven bliver middelmådig eller helt stagnerer. Passion og misundelse er to helt almindelige menneskelige følelser, der aktiveres, når mennesker indgår i sociale relationer. Passion omtales ofte først, når den ikke er til stede. Og dette i forbindelse med begrebet motivation. Det kommer oftest til udtryk ved, at lederen oplever, at hans/hendes medarbejdere ikke er motiverede. Misundelse nævnes stort set ikke i det organisatoriske liv – og dette på trods af, at det formodentlig ofte kan være denne følelse der gør, at ny viden og nye ideer aldrig bliver til noget. Det kan ganske enkelt være svært at acceptere, at det er andre og ikke en selv, der er kommet på den gode ide. Læs resten

Curlingbørn på arbejdsmarkedet – Ros og Selvværd….

Curling

I forlængelse af feedback temaet har begrebet selvværd i den seneste tid fyldt en del i medierne, herunder børns selvværd. Som Berlingske bl.a. skrev (07.01.14 af Carolina Kamil), ”at overdreven ros overfor barnets middelmådige præstationer kan være mere ødelæggende end gavnlige”. At forældre med usikre børn, har en forestilling om, at disse børn skal have særlig meget ros for at få fyldt deres selvværd op. Læs resten

Når “far” er fraværende…..

I Berlingske Business lørdag (12.01.13) bliver der sat fokus på en videnskabelig undersøgelse som omhandler hvad der sker med virksomhedens bundlinje når toplederen bliver syg. Konklusionen er, at bundlinjen skrumper! Ved blot 10 dages sygdom, forringes driftsresultatet med 4%, og jo længere tid topchefen er syg, jo værre går det. Det betyder altså, at begivenheder i topchefens privatliv har påvirkning på virksomhedens funktionsmåde. Læs resten

Er en Whistleblower ordning kollektiv fortrængning?

Igennem de senere år har den offentlige debat drejet sig om de såkaldte whistleblower ordninger, og ikke mindst i kølvandet af sagen om Tønder banken. Men hvad er formålet med en whistleblower ordning? Formålet er, at give medarbejderne i en organisation muligheden for, anonymt, at videregive information om f.eks. overtrædelse af (eller mistanke om) regler og procedurer, bestikkelse, omsorgssvigt og lign. uden at frygte for deres job. Læs resten